Sommartider

Vecka 28
onsd. 13:00-19:00
fred. 13:00-19:00
lörd 11:00-15:00
sönd 11:00-15:00

Vecka 29 och 30
Månd. 16:00-19:00
tisd. 16:-19:00
onsd. 16:00-19:00
Tors. 16:00-19:00
fred. 16:00-19:00
lörd. 11:00-15:00
Sönd 11:00-16:00